ជនវៀតណាមផ្ដល់អាទិភាពប្រើប្រា ស់ទំនិញវៀតណាមគឺជាការបង្ហាញទឹកចិត្តស្នេហាជាតិ

(VOVWORLD) - ក្នុងអំឡុងពេល១០ឆ្នាំកន្លងទៅ ទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំអនុវត្តន៍ វិធានការជាច្រើនសំដៅបង្កលក្ខណៈងាយ ស្រួលសម្រាប់សហគ្រាសក្នុងស្រុក លើកកំពស់សមត្ថភាពផលិតកម្មអាជីវកម្ម រួមចំណែកនាំទំនិញវៀតណាមខិតមក ជិតអតិថិជនជាបណ្ដើរៗ។

នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបរយៈ ពេល១០ឆ្នាំអនុវត្តន៍ចលនា “ជនវៀតណាមផ្ដល់អាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀត ណាម”។ ក្នុងអំឡុងពេល១០ឆ្នាំកន្លងទៅ ទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំអនុវត្តន៍ វិធានការជាច្រើនសំដៅបង្កលក្ខណៈងាយ ស្រួលសម្រាប់សហគ្រាសក្នុងស្រុក លើកកំពស់សមត្ថភាពផលិតកម្មអាជីវកម្ម រួមចំណែកនាំទំនិញវៀតណាមខិតមក ជិតអតិថិជនជាបណ្ដើរៗ។ ថ្លែងនៅកិច្ចប្រជុំ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញលោក Nguyen Thien Nhan បានចាត់ទុកថា៖

        “ជនវៀតណាមប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម ពិតជាការងារដែលរួមចំណែក ធ្វើអោយប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍន៍។ ក្រៅពីការឃោសនាតាមមាត់នោះ គឺការឃោស នាតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់។ តាមខ្ញុំគិតថា ចាំបាច់ត្រូវ បង្កើនការឃោសនាតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរំលេចឡើង តម្លៃនៃទំនិញវៀត ណាម ក៏ដូចជាការកត់សម្គាល់របស់អតិថិជនចំពោះទំនិញវៀតណាមផងដែរ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ