ជនស៊ីវិលយ៉េមែនជាច្រើននាក់ស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមររិក


ជនស៊ីវិលយ៉េមែនជាច្រើននាក់ស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមររិក - ảnh 1
ជនស៊ីវិលយ៉េមែនជាច្រើននាក់ស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមររិក (VNA)

VOV_ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមររិកនាថ្ងៃទី២៩មករានៅប្រទេស
យ៉េមែនបានសំលាប់ទាហានAl Qaedaចំនួន៤១នាក់ក្នុងនោះមានមេដឹកនាំ
ជាន់ខ្ពស់៣នាក់ ហើយក៏​ធ្វើឲ្យជន​ស៊ីវិលចំនួន១៦នាក់បាត់បង់ជីវិតផងដែរ។
ការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះតម្រង់​ទៅ​លើទីលំនៅរបស់មេដឹកនាំ៣នាក់
ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយAl Qaedaនៅស្រុកYakla​ខេត្តBaida។ក្រៅពីនោះ
យន្តហោះអាមេរិកក៏វាយប្រហារទៅលើសាលារៀន​មួយកន្លែង ​វិហារ​និងគិលានដ្ឋានរបស់Al Qaedaទៀតផង។យុទ្ធនាការនេះជាសកម្មភាពដើមដំបូងតម្រង់ទៅ
លើពួកឧទ្ទាមនៅយ៉េមែ​នគិតតាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកDonald
 Trump​ធ្វើ​សច្ចា​ប្រណិធានកាន់តំណែងនាថ្ងៃទី២០មករាមក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ