ជប៉ុនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទប់ទល់នឹងការដែលស.ប.បកូរ៉េបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួច

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី២ វិច្ចិកា រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋអំណាចតំបន់
នានា ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធព្រមាន J-ALERT ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បី
បញ្ជូនព័ត៌មានក្នុងករណីដែលមានការគំរាមកំហែងកើតមានឡើង។បម្រែបម្រួល
ពោលខាងលើប្រព្រឹត្តទៅក្រោយពីកាណាល់ទូរទស្សន៍អាមេរិក Fox Business
Network នាថ្ងៃទី១ វិច្ចិកា បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីចាត់ទុកថា ស.ប.ប កូរ៉េអាចបាញ់
សាកល្បងកាំជ្រួចប្រភេទ Musudan ក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ