ជប៉ុនបន្ធូរស្រាលការកំណត់ស្ដីអំពីទិដ្ឋាការសំរាប់ភ្ញៀវទេសចរវៀតណាម

(VOVworld) - រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងអនុវត្តន៍ផែនការបន្ធូរស្រាលទិដ្ឋាកាចំពោះពលរដ្ឋ
នៃប្រទេសចំនួន៥ដែលក្នុងនោះមានវៀតណាមផង។នេះជាការខំប្រឹងប្រែងសំដៅ
ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកជប៉ុននាពេលខាងមុខ។ផែនការនេះគ្រោងនឹងត្រូវបាន
សំរេចនៅកិច្ចប្រជុំអំពីទស្សនៈវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ជប៉ុននៅអនាគត ដែល
ប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី៣០ មិនា ដោយមានការចូលរួមរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុនលោក
Shinzo Abe។ក្នុងផែនការជំរុញទេសចរណ៍នេះ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាន កំណត់ថា នឹង
ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទីផ្សារមានសក្ដានុភាព កែលំអរ បរិស្ថានដើម្បី
ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ ក្នុងនោះមានយុទ្ធសាស្ត្របន្ធូរស្រាល ទិដ្ឋាការចូល
ក្នុងជប៉ុន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ