ជប៉ុនវិនិយោគចូលវៀតណាមប្រាក់ចំនួន៣៨ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី៦មិនា ទីក្រុង Da Nang បានរៀបចំកម្មវិធីពន្លឿនពាណិ ជ្ជកម្មពីបណ្តាអង្គភាពអាជីវកម្មជប៉ុននៅលើទីក្រុង។​លោក Dang Viet Dung អនុ​ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Da Nang បានឲ្យដឹងថា៖

        “ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគត់ យើងខ្ញុំមានបំណងបន្ត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្មនានារបស់ជប៉ុនលើវិស័យឧស្សាហ
កម្មកែច្នៃ ឧស្សាហកម្មឧបត្ថម្ភ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ ទីក្រុង
Da Nang សន្យា ធ្វើអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត ដើម្បីបង្ករលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុត សម្រាប់អង្គភាពអាជីវកម្មជប៉ុននិយាយរួម អង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមនិង អង្
គ ភាពអាជីវកម្ម Da Nang សហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព
ខ្ពស់បំផុត”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ