ជប៉ុនសម្រេចបែបបទក្នុងប្រទេសដើម្បីអនុម័តលើ CPTPP

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៦ កក្កដា ជប៉ុនសម្រេចបណ្ដាបែបបទក្នុងប្រទេសដើម្បីអនុម័តលើ កិច្ចព្រមព្រៀងលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជឿនលឿនអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (CPTPP) ដែលមុននេះហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (TPP)។ 
ជប៉ុនសម្រេចបែបបទក្នុងប្រទេសដើម្បីអនុម័តលើ CPTPP - ảnh 1 ជប៉ុនសម្រេចបែបបទក្នុងប្រទេសដើម្បីអនុម័តលើ CPTPP

នាថ្ងៃទី ៦ កក្កដា ជប៉ុនសម្រេចបណ្ដាបែបបទក្នុងប្រទេសដើម្បីអនុម័តលើ កិច្ចព្រមព្រៀងលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជឿនលឿនអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (CPTPP) ដែលមុននេះហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (TPP)។ ជប៉ុនបានក្លាយទៅជាប្រទេសទី ២ ក្រោយម៉ិកស៊ិកដែលសម្រេចបែបបទដូច្នេះ។ ការសម្រេចនេះនឹងជំរុញលទ្ធភាពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានសុពលភាពក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ប៉ុន្តែ ត្រូវការប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ៦ សុក្រិតបែបបទក្នុងប្រទេសដើម្បីអនុម័តជាផ្លូវការកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ