ជប៉ុនអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ


ជប៉ុនអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ - ảnh 1
ជប៉ុនអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ (VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា ជប៉ុនបានអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង
ប៉ារីស ស្តីពីការទប់ទល់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុដែលត្រូវបានចាត់ទុកជា
កិច្ចព្រមព្រៀង សំខាន់មួយសំដៅបង្កើតឡើងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិថ្មីអំពីការ
កាត់បន្ថយឧស្ម័ន្ធ បញ្ចេញចោលកាបូន។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shinzo
 Abe បានលើកច្បាស់​ថា៖ ជប៉ុននឹងដើរតួនាទីឈានមុខក្នុងការខំប្រឹងប្រែង
របស់សហគមន៍អន្តរជាតិសំដៅដោះស្រាយបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុហើយអនុវត្ត
ការទទួលខុសត្រូវកាត់បន្ថយការឡើងកំដៅនៃភពផែនដីប្រកបដោយសុវត្ថភាព៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ