ជប៉ុន-អាមេរិកនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP

ជប៉ុន-អាមេរិកនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP - ảnh 1
ជប៉ុននឹងពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកអំពីបណ្ដា ស្តង់ដាសុវត្តិភាព ក៏ដូចជា រាល់បញ្ហាលើវិស័យរថយន្ត ការធានារ៉ាប់រង និងបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ (Image: Vietnamplus)

(VOVworld) – បណ្ដាមន្ត្រីរបស់ជប៉ុននិងអាមេរិកនឹងជួបជាមួយគ្នានៅទីក្រុង តូក្យូ
នាសប្តាហ៍ ខាងមុខ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូរអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (TPP)។
ក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃធ្វើការ ជប៉ុននឹងពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកអំពីបណ្ដា ស្តង់ដា
សុវត្តិភាព ក៏ដូចជា រាល់បញ្ហាលើវិស័យរថយន្ត ការធានារ៉ាប់រង និងបញ្ហាកម្មសិទ្ធិ
បញ្ញា។ មុននោះ នាខែ មេសា កន្លងមក ភាគីទាំង ២ បាន ចាប់ ផ្តើមបណ្ដាការចរចារ
ទ្វេភាគី។ រួមជាមួយជប៉ុន ប្រទេសចំនួន ១១ ផ្សេងៗ ទៀត ក្នុងនោះមាន វៀតណាម គ្រោងទទួលបានការឯកភាព នាខែ តុលា ឆ្នាំ ខាងមុខនិងឈានទៅចុះហត្ថលេខា
លើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នាចុងឆ្នាំ ២០១៣។ ប្រសិនបើត្រូវបានបង្កើត TPP នឹងក្លាយ
ទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតលើ សកលលោកដោយមានមនុស្សចំនួន ៧៩២
លាន នាក់ ដែលរួមចំណែក ៤០% នៃ GDP នៃពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ