ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយុវជនទីក្រុងហូជីមិញជាមួយយុវជនឡាវនិងកម្ពុជា

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី៨ខែកញ្ញា លោក Tat Thanh Cang អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស ទីក្រុងហូជីមីញ បានជួបសន្ទនាជាមួយបណ្ដាគណៈប្រតិភូសហភាពយុវជនបដិវត្តន៍ឡាវនិងគណៈប្រតិភូសហភាពយុវជនកម្ពុជា
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយុវជនទីក្រុងហូជីមិញជាមួយយុវជនឡាវនិងកម្ពុជា - ảnh 1

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយុវជនទីក្រុងហូជីមិញជាមួយយុវជនឡាវនិងកម្ពុជា

នារសៀលថ្ងៃទី៨ខែកញ្ញា លោក Tat Thanh Cang អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស ទីក្រុងហូជីមីញ  បាន ជួបសន្ទនាជាមួយបណ្ដាគណៈប្រតិភូសហភាពយុវជនបដិវត្តន៍ឡាវនិងគណៈប្រតិភូសហភាពយុវជនកម្ពុជា  ដែលកំពុងចូលរួមសន្និសីទសហប្រតិបត្តិការយុវជនវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហូជីមិញ។ ក្នុងជំនួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូសហភាពយុវជន ប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ លោក Tat Thanh Cang  បានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងហូជីមិញ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាតំបន់ឡាវ ជាពិសេសគឺក្នុងការងារចែករំលែកបទពិសោធន៍ លើកកំពស់គុណភាពប្រភពធនធានមនុស្សវ័យក្មេង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ