ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការសេដ្ឋកិច្ចរវាងវៀតណាមនិងរដ្ឋ Hessen របស់អាល្លឺម៉ង់

(VOVworld) - សិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទ “វៀតណាម-ឱកាសសហប្រតិ
បតិ្តការ” បានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៤ មេសា នៅទីក្រុង Frankfurt am Main រដ្ឋHessen
 របស់អាល្លឺម៉ង់ ដោយមានការចូលរួមរបស់សហគ្រាសប្រមាណ៤០អង្គភាពនៅ
រដ្ឋ Hessen។បណ្ដាតំណាងចូលរួមសិក្ខាសាលានេះសុទ្ធតែមានការវាយតំលៃដូច
 គ្នាថា សហគ្រាសអាល្លឺម៉ង់ ក្នុងនោះមានសហគ្រាសរដ្ឋ Hessen កំពុងមាន
លក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីជំរុញខ្លាំងថែមទៀតកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការអាជីវកម្មនិង
 វិនិយោគនៅវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ