ជំរុញខ្លាំងដំណើការកែទម្រង់កសិកម្មឆាប់រហ័ស

(VOV)_ដំណោះស្រាយកែទម្រង់ខឿនកសិកម្មវៀតណាមឆាប់រហ័សនិងធ្វើវិ
សោធនកម្មបណ្ដាបទដ្ឋានអំពីការកសាងជនបទថ្មី ជា​បញ្ហាដែលបានបណ្ដាសមា
ជិកសភាយកមកពិភាក្សានៅសម័យប្រជុំ លើកទី២ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី
១៤ នាថ្ងៃទី៤វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ។ លោក Nguyen Tuan Anh សមាជិកសភា
មណ្ឌលខេត្ត​ Binh Phuoc បានស្នើថា៖  

 ជំរុញខ្លាំងដំណើការកែទម្រង់កសិកម្មឆាប់រហ័ស - ảnh 1
1. វៀតណាមជំរុញយ៉ាងខ្លាំងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកកសិកម្មឡើង វញ។ (VNA)

«រដ្ឋាភិបាលគប្បីជួយឧបត្ថម្ភតំបន់នានា ជាពិសេសគឺតំបន់ក្រីក្រជួបការលំបាក
ជាច្រើនក្នុងការកសាងគំរោងការណ៍រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យសមស្របនឹងស្ថានភាព
ដោយឡែក។ រួមជាមួយគ្នានេះ បណ្ដាតំបន់គប្បីសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយ
មជ្ឈដ្ឋានអ្នកជំនាញការដើម្បីម្ចាស់ការកសាងគំរោងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើង
វិញរបស់ខ្លួនផងដែរ។ កិច្ចសហការនេះនឹងធានាឲ្យបានចរិតលក្ខណៈមុនក៏ដូច
ជាក្រោយនៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញខឿនកសិកម្មក្នុងការរៀបចំរចនា
សម្ព័ន្ធឡើងវិញខឿនសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ