ជំរុញចលនាច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅវៀតណាម

ជំរុញចលនាច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅវៀតណាម - ảnh 1
ជំរុញចលនាច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅវៀតណាម

          (VOV)_នាថ្ងៃទី១វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅវៀត
ណាម លោក​Tes Isius និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា​វៀតណាម លោក
Tran Van Tung បានអញ្ជើញចូលរួម វេទិកាជំរុញ​ចលនា​ច្នៃប្រឌិតថ្មី ឆ្នាំ ២០១៦។នេះគឺជា
វេទិកាមួយជំរុញចលនាចាប់អាជីពដែលកំពុង​អភិវឌ្ឍន៍នៅវៀតណាម។ វេទិការលើកទិ
ពីរនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Can Tho នាថ្ងៃទី៣វិច្ឆិកាខាងមុខ។ថ្លែងមតិនៅទីនេះ  
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅ​វៀតណាម លោក​Tes Isius បានអោយដឹងថា៖ សកម្ម
ភាពចាប់អាជីពប្រមូលផ្តុំ​ទៅលើមនុស្ស និងបណ្ដាញជំវិញ បានជំរុញគំនិតថ្មីអភិវឌ្ឍន៍។
 អង្គសន្និសីទនឹងស្វែងរកឧបសគ្គ និងដំណោះស្រាយនានាដើម្បីជំរុញដំណើការចាប់អា
ជីព និង​បង្កើនតំលៃសេដ្ឋកិច្ច ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានៅវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ