ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងការជួបប្រាស្រ័យសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌វៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូង

(VOVWORLD) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាមរបស់ប្រធានាធិបតី កូរ៉េខាងត្បូង លោក Moon Jae-in និងលោកជំទាវ នាថ្ងៃទី ២៣ មិនា នៅទីក្រុង ហាណូយ លោកជំទាវរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang លោកស្រី Nguyen Thi Hien លោកជំទាវរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក Moon Jae-in លោកស្រី Kim Jung-sook បានអញ្ជើញទៅទស្សសារៈមន្ទីរជនជាតិ វិទ្យាវៀតណាម។ 

ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងការជួបប្រាស្រ័យសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌វៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូង  - ảnh 1 ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងការជួបប្រាស្រ័យសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌វៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូង 

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាមរបស់ប្រធានាធិបតី កូរ៉េខាងត្បូង លោក Moon Jae-in និងលោកជំទាវ នាថ្ងៃទី ២៣ មិនា នៅទីក្រុង ហាណូយ លោកជំទាវរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang លោកស្រី Nguyen Thi Hien លោកជំទាវរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក Moon Jae-in លោកស្រី Kim Jung-sook បានអញ្ជើញទៅទស្សសារៈមន្ទីរជនជាតិវិទ្យាវៀតណាម។ ក្នុងដំណើរទស្សនានេះ លោកជំទាវទាំងពីរនាក់ត្រូវបានឧទ្ទេសនាមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់បដិសន្ធិនិងអភិវឌ្ឍន៍របស់សារៈមន្ទីរជនជាតិវិទ្យាវៀតណាមសហគមន៍ជនជាតិទាំង ៥៤ ក្នុងទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។ លោកជំទាវ Kim Jung-sook ក៏បានគយគន់ការសម្តែងទុក្កតាទឹកប្រជាប្រិយរបស់វៀតណាមផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ