ជំរុំវិស្សមកាលអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៥បានបើក


ជំរុំវិស្សមកាលអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៥បានបើក - ảnh 1
ជំរុំវិស្សមកាលអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៥បានបើក (baothainguyen.com)

        Vovworld-ក្នុងក្របខ័ណ្ឌបណ្ដាសកម្មភាពរំលឹកខួបលើកទី២០បង្កើតប្រក្រតី
​ភាពទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម-អាមេរិក នាថ្ងៃទី២១មិថុនានៅទីក្រុង Thai
Nguyen បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបើកជំរុំវិស្សមកាលអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៥ដោយមានការ​
ចូលរួមរបស់និស្សិតជាច្រើនកុះករមកពីបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកថៃ
​ហ្វីលីពីនវៀតណាម។ ចំណុចសំខាន់នៃកម្មវិធីគឺជារាត្រីតូរតន្ត្រីជួបប្រាស្រ័យរវាង​
ក្រុមតូរតន្ត្រី Thao & Get Down Stay Down ជាមួយនិស្សិត Thai Nguyen។ សកម្មភាព
យ៉ាងផុលផុសជាច្រើនក៏ត្រូវបានរៀបចំដូចជាឧទ្ទេសនាមវប្បធម៍និង​មនុស្សវៀត
ណាម រៀបចំល្បែងប្រជាប្រិយរបស់វៀតណាមជាដើម។ ជំរុំ​វិស្សមកាល​អន្តរជាតិ
២០១៥នឹងបញ្ចប់នាថ្ងៃទី២៣មិថុនា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ