ដំណើរក្រហមឆ្នាំ ២០១៨ និងសកម្មភាពរំលឹកខួបទិវាអន្តរជាតិ អ្នកបរិច្ឆាកឈាម

(VOVWORLD) - ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបទិវាអន្តរជាតិអ្នកបរិច្ឆាកឈាម ថ្ងៃទី ១៤ មិថុនា បានប្រព្រឹត្តទៅ ពិធីលើកដម្កើងបុគ្គលគ្រួសារបរិច្ឆាកឈាមគំរូទីក្រុងហាណូយ។ 
ដំណើរក្រហមឆ្នាំ ២០១៨ និងសកម្មភាពរំលឹកខួបទិវាអន្តរជាតិ អ្នកបរិច្ឆាកឈាម - ảnh 1 ដំណើរក្រហមឆ្នាំ ២០១៨ និងសកម្មភាពរំលឹកខួបទិវាអន្តរជាតិអ្នកបរិច្ឆាកឈាម

  ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបទិវាអន្តរជាតិអ្នកបរិច្ឆាកឈាម ថ្ងៃទី ១៤ មិថុនា បានប្រព្រឹត្តទៅ ពិធីលើកដម្កើងបុគ្គលគ្រួសារបរិច្ឆាកឈាមគំរូទីក្រុងហាណូយ។ ក៏ក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈកម្មាធិការបំផុសចលនាបរិច្ឆាកឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តទីក្រុងហាណូយបានរៀបចំ «ទិវាដំណកឈាមរដូវក្តៅឆ្នាំ ២០១៨»ផងដែរ។ នាថ្ងៃទី ១៤ មិថុនា នៅទីក្រុង Da Nang យុវជនចំនួន ៣០០ នាក់បានចូលរួមការបរិច្ឆាកឈាមជិត ២៥០ ឯកតា។ លោក Ho Dinh Tri លេខារងសម្ព័ន្ធយុវជននគរបាលទីក្រុង Da Nang បានចែករំលែកថា៖ បរិច្ឆាកឈាមគឺជាអំពើធ្វើថ្លៃថ្លាល្អប្រសើរដែលបង្ហាញនូវដួងចិត្តមនុស្សធម៌ជួយអ្នកជំងឺនៅបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យ។ សម្ព័ន្ធយុវជនទីក្រុង Da Nang ក៏បានបំផុសសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនយល់ច្បាប់អំពីអត្ថន័យនៃការបរិច្ឆាកឈាមផងដែរ។ នាឆ្នាំ ២០១៨ ដំណើរក្រហមបន្តត្រូវបានរៀបចំនៅខេត្តក្រុងចំនួន ២៦ ក្នុងទូទាំងប្រទេស៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ