ដំណើរក្រហម ២០១៨ ទទួលបានឈាមចំនួន ១៦៤៤ ឯកតានៅខេត្ត Dak Lak

(VOVWORLD) - ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី ២១ និងទី ២៣ មិថុនា គណៈចាត់តាំងកម្មវិធី ដំណើរក្រហមមជ្ឈឹមទទួលបានឈាមចំនួន ១៦៤៤ ឯកតា នៅពិធីបុណ្យ «ដំណក់ឈាម Tay Nguyen» ដែលបានប្រព្រឹតត្តទៅនៅទីក្រុង Buon Ma Thuot និងស្រុក Ea Sup ខេត្ត Dak Lak។ 
ដំណើរក្រហម ២០១៨ ទទួលបានឈាមចំនួន ១៦៤៤ ឯកតានៅខេត្ត Dak Lak - ảnh 1 ដំណើរក្រហម ២០១៨ ទទួលបានឈាមចំនួន ១៦៤៤ ឯកតានៅខេត្ត Dak Lak

ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី ២១ និងទី ២៣ មិថុនា គណៈចាត់តាំងកម្មវិធី ដំណើរក្រហមមជ្ឈឹមទទួលបានឈាមចំនួន ១៦៤៤ ឯកតា នៅពិធីបុណ្យ «ដំណក់ឈាម Tay Nguyen» ដែលបានប្រព្រឹតត្តទៅនៅទីក្រុង Buon Ma Thuot និងស្រុក Ea Sup ខេត្ត Dak Lak។ នៅខេត្ត Dak Lak នេះគឺជាឆ្នាំទី ៥ ដែលកម្មវិធី «ដំណើរក្រហម» ត្រូវបានរៀបចំឡើង។ កម្មវិធីបានបង្កើតឡើងកំ លាំងចលករថ្មីសំរាប់ចលនាបរិច្ឆាគឈាមស្ម័គ្រចិត្តដែលទាក់ទាញការចូលរួមនៃ ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ជនជាតិគ្រប់រូបដូចជា៖ Kinh Ede M’nong Thai Tay និង Nung ជាដើម។ កម្មវិធីក៏បានរីកសាយភាយដល់តំបន់ព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាល នៃខេត្តព្រំដែន Ea Sup ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ