ដំណើរបៃតង-ដើរដោយថ្មើជើងនិងជិះកង់ជួយជ្រោមជ្រែងទិវាម៉ោងផែនដី២០១៧

20 មិនា 2017 - 18:11:23

ដណើរបៃតង-ដើរដោយថមើជើងនងជះកងជយជរោមជរែងទវាមោងផែនដ២០១៧ hinh 0
ដំណើរបៃតង-ដើរដោយថ្មើជើងនិងជិះកង់ជួយជ្រោមជ្រែងទិវាម៉ោងផែនដី២០១៧

(VOV)_​នាថ្ងៃទី១៩មិនា ដោយមានគោលដៅផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកំបស់​ចំណេះ
ដឹងរបស់សហគមន៍ ចំពោះការប្រើប្រាស់សន្សំសំចៃអគ្គីសនី និងការពារបរិស្ថាន ក្រ
សួងឧស្សាហ ពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំពិធីបំផុសកម្មវីធីដំណើរបៃតង់-​ដើរដោយថ្មើ
ជើងនិងជិះកង់ជួយជ្រោមជ្រែងទិវាម៉ោងផែនដី២០១៧ ដោយមានការ​ចូលរួមរបស់
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាងមួយពាន់នាក់នៅទីក្រុងហាណូយ។ រួមជាមួយនោះ មានសកម្មភាព
ជាច្រើនជួយជ្រោមជ្រែងម៉ោងផែនដី ២០១៧បានរៀបចំឡើងក្នុងទូទាំងប្រទេស។  
ក្នុងនោះមានកម្មវិធីបិទភ្លើង ចាប់ពីម៉ោង២០និង៣០នាទី ដល់ម៉ោង២១និង៣០
នាទីថ្ងៃទី២៥មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ និងទីក្រុងផ្សេងៗក្នុង​ទូទាំងប្រទេស ដើម្បីអំ
ពាវនាវអោយប្រជាជនជួយជ្រោមជ្រែងម៉ោងផែនដី ​សកម្មភាបតភ្ជាប់សហគ្រាស
និងម៉ោងផែនដី ២០១៧ ក៏បានរៀបចំឡើងនៅ​ទីក្រុង Ha Noi , Da Nang និងទី
ក្រុងហូជីមិញ៕

ខេត្ត Quang Binh - ទីកន្លែងថតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island

ខេត្ត Quang Binh - ទីកន្លែងថតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ ផ្សាយជាតិជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀត ណាមទទួលបានសំបុត្រនិង email ចំនួន ២១៣ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន ៤០ លើពិភពលោក។ ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រ មិត្តអ្នកស្តាប់ពេលនេះ កាណាល់ផ្សាយ ជាភាសាខ្មែរនឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោក Khambeng Inthavong មិត្តអ្នកស្តាប់ មកពីឡាវដែលមានគោលបំណងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបណ្ដាទីកន្លែងថូតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island នៅវៀតណាម។

អានបន្ថែម