ដើរថ្មើជើងដើម្បីគាំទ្រជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ(Dioxin) និងជនពិការក្រីក្រ

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែសីហា មានជនស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហម និងប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញចំនួនជាង ៥.០០០ នាក់ បានចូលរួមការដើរថ្មើជើងរួមដំណើរ “ដើម្បីរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ(Dioxin) និងជនពិការក្រីក្រលើកទី ១២ ឆ្នាំ២០១៨“ នៅខ័ណ្ឌ១១ទីក្រុងហូជីមិញ។
ដើរថ្មើជើងដើម្បីគាំទ្រជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ(Dioxin) និងជនពិការក្រីក្រ - ảnh 1ជនស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហម និងប្រជាជនទីក្រុង ហូជីមិញចំនួនជាង ៥.០០០ នាក់ បានចូលរួមការដើរថ្មើជើងរដំណើរ “ដើម្បីរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ (Dioxin) និងជនពិការក្រីក្រ“ នៅទីក្រុងហូជីមិញ 

ក្រមប្រធានបទ “កាកបាទក្រហម- ដើម្បីមនុស្សគ្រប់រូបនៅគ្រប់ទីកន្លែង” ការដើរ ថ្មើជើងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមកាកបាទក្រហមទីក្រុងហូជីមិញសំដៅជួយជ្រោមជ្រែងគាំទ្រខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បី រងគ្រោះដោយជាតិគីមី ពុលពណ៌លឿងទុំ (Dioxin) និងជនពិការក្រីក្រ (ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា)។ ប្រជាជនម្នាក់នៅទីក្រុងហូជីមិញ លោកស្រី Nguyen Thi Hoa បានឲ្យ ដឹងថា៖

ការដើរថ្មើជើងរួមដំណើរនេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តផងនិងមានអត្ថន័យផង។ ទី១គឺ ដើថ្មើជើងធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ខ្លួនបានល្អ ទី២ គឺដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែង គាំទ្រដល់ជបរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ (Dioxin) និងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌។ នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហគមន៍នឹងរួមកម្លាំងជាមួយគ្នាដើម្បីជួយឲ្យ ជនពិការនិង ជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំមានសុខភាពល្អ បរិបូរណ៍ និងមានទំនុកទុកចិត្តដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងឈានទៅមុខផងដែរ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ