តាំងពិព័រណ៌រូបភាពលោកប្រធានហូជីមិញដែលបានធ្វើពីផ្កាឈូកតាំងពិព័រណ៌រូបភាពលោកប្រធានហូជីមិញដែលបានធ្វើពីផ្ក

តាំងពិព័រណ៌រូបភាពលោកប្រធានហូជីមិញដែលបានធ្វើពីផ្កាឈូកតាំងពិព័រណ៌រូបភាពលោកប្រធានហូជីមិញដែលបានធ្វើពីផ្ក - ảnh 1
តាំងពិព័រណ៌រូបភាពលោកប្រធានហូជីមិញដែលបានធ្វើពីផ្កាឈូក

          (VOV)_គំនូរស្ដីពីលោកប្រធានហូជីមិញ ដែលបានធ្វើពីផ្កាឈូក នឹងបានដាក់
តាំងបង្ហាញនៅវត្ត Dai Tue ស្រុក Nam Dan ខេត្ត Nghe An (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម)
។ អង្គការឯកទគ្គកម្មវៀតណាមបាន​ជូនដំណឹងនាថ្ងៃទី១១ ឧសភា ថា៖ គំនូរនេះមានទំហំ៤គុណ៦ម៉ែត្រ ត្រូវ​បានបង្កើតឡើងពីផ្កាឈូកពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សររាប់ម៉ឺន
ទង។ គំនូរនេះនឹងបានសម្ព័ន្ធភាពឯកទគ្គកម្មពិភពលោកទទួលស្គាល់ជាផ្ទាំងគំនូរ
ធំបំផុតលើពិភពលោក នាថ្ងៃទី១៧ ឧសភា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ