តាំងពិព័រណ៏ឯកសារស្តីពីប្រជុំកោះ Hoang Sa និងTruong Sa ។

                    

តាំងពិព័រណ៏ឯកសារស្តីពីប្រជុំកោះ Hoang Sa និងTruong Sa ។ - ảnh 1

តាំងពិព័រណ៏ឯកសារស្តីពីប្រជុំកោះ Hoang Sa និងTruong Sa (រូបថត​VNA)

Vovworld-ការ តាំងពិព័រណ៏ឯកសារស្តីពីប្រជុំកោះ Truong Sa ខេត្ត( Khanh Hoa) និង
ប្រជុំកោះ​Hoang Sa (ទីក្រុង Da Nang)របស់វៀតណាមត្រូវបានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី២៦
សីហានៅទីក្រុង Da Lat ខេត្ត Lam Dong ។ផែនទី  ឯកសារនិងរូបថតទាក់ទិនដល់
ប្រជុំកោះទាំង២​ពោលខាងលើជាង​១០០ត្រូវបានដាក់តាំងពិព័រណ៏។ ឯកសារទាំងនេះ
ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំពីដើមសតវ​ត្សន៍ទី១៧ដល់ចុងសតវ​ត្សន៍ទី១៩ជាដំណាក់កាលដែល
វៀតណាមអនុតវត្តអធិបតេយ្យភាពនៅ ប្រជុំកោះ Hoang Sa និងTruong Saទាំងស្រុង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ