តំណាងយុវជនវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា ពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបង្កើនទំនាក់ទំនង

(VOVWORLD) -“ បង្កើនការងារអប់រំប្រពៃណី ជំរុញខ្លាំងការផ្លស់ប្រូរពាណិជ្ជកម្ម លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពសហប្រតិតបត្តិការ ក្នុងសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីសហគមន៍រវាងយុវជននៃប្រទេសទាំងបី” នេះជាខ្លឹមសារស្នូល ក្នុងសន្និសីទសហប្រតិបត្តិការយុវជនវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា 
តំណាងយុវជនវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា ពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបង្កើនទំនាក់ទំនង - ảnh 1តំណាងយុវជនវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា ពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបង្កើនទំនាក់ទំនង 

“ បង្កើនការងារអប់រំប្រពៃណី ជំរុញខ្លាំងការផ្លស់ប្រូរពាណិជ្ជកម្ម លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពសហប្រតិតបត្តិការ ក្នុងសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីសហគមន៍រវាងយុវជននៃប្រទេសទាំងបី” នេះជាខ្លឹមសារស្នូល ក្នុងសន្និសីទសហប្រតិបត្តិការយុវជនវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលបានប្រារព្វឡើងនាថ្ងៃទី៨កញ្ញា នៅទីក្រុងហូជីមិញ។ នៅទីនេះ អង្គសន្និសីទបានចាត់ទុកថា៖ វៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជាត្រូវបង្កើនសកម្មភាពជួបប្រាស្រ័យ ផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូថែមទៀត។ សកម្មភាពវប្បធម៏ កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការនិងជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកនៅតំបន់ព្រំដែនត្រូវជំរុញខ្លាំងថែមទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ