តំបន់សេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញវាលសណ្ដរទន្លេ Cuu Long អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញវាលសណ្ដរទន្លេ Cuu Long អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម  - ảnh 1
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញវាលសណ្ដរទន្លេ Cuu Long អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមដោយតភ្ជាប់ជាមួយបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ

(VOV)_នាថ្ងៃទី១វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ ដំណាងខេត្តចំនួន៤នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ច
មុខព្រួញ វាលសណ្ដរទន្លេ Cuu Long រួមមាន៖ An Giang, Kien Giang, Ca Mau និងទីក្រុង
 Can Tho បានចូលរួមសន្និសីទក្រុមប្រឹក្សា លើកទី១ ឆ្នាំ ​២០១៦ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែន
ការតភ្ជាប់ សហប្រតិបត្តិការតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០។នៅ
ទីនេះ អង្គសន្និសីទបានពិភាក្សាអំពីការ​រៀបចំគំរោងផែនការរួម ស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ក្នុងតំបន់មុខព្រួញ ​វាលសណ្ដរទន្លេ Cuu Long តភ្ជាប់ជាមួយដំណោះ
ស្រាយអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព ​ក្នុងលក្ខ័ណ្ឌបន្សាំជាមួយបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ និងការគ្រប់
គ្រងធនធានទឹកក្នុងតំបន់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ