តំម្លៃនាំចេញផលជលផលក្នុងរយៈពេល ៧ ខែ ប៉ាន់ស្មានទទួលបាន ជាង ៤,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

(VOVWORLD) - យោងតាមក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តំលៃនាំចេញជលផល ក្នុងខែ កក្កដាឆ្នាំ២០១៨ប៉ាន់ស្មានទទួលបាន ៦៦៣ លានដុល្លារអាមេរិក នាំមកនូវ តម្លៃ នៃការនាំចេញជលផលក្នុងរយៈពេល៧ខែកន្លងទៅដោយប៉ាន់ស្មានសម្រេចបាន ៤,៦៣ ពាន់លាន ដុលារអាមេរិក កើនឡើង៦,៣ % បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំទៅ មិញ ។
តំម្លៃនាំចេញផលជលផលក្នុងរយៈពេល  ៧ ខែ ប៉ាន់ស្មានទទួលបាន ជាង ៤,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក - ảnh 1 រូបថតឧទាហរណ៍

សហរដ្ឋអាមេរិក ជប៉ុន ចិន និងកូរ៉េខាងត្បូងគឺទីផ្សារនាំចូលជលផលជួរមុខទាំង ៤ របស់វៀតណាម នៅក្នុងរយៈពេល ៦ ដើមឆ្នាំ ២០១៨។លើសពីនេះទៀត ទីផ្សារមាន តម្លៃនាំចេញជលផលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដូចជាប្រទេសហូឡង់ អាល្លឺម៉ង់ ហុងកុង (ចិន)ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ