ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនៃសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៤​របស់ការិយាល័យនយោបាយ

ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនៃសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៤​របស់ការិយាល័យនយោបាយ - ảnh 1
លោក Dinh The Huynh លេខាមជ្ឈឹមបក្ស និងជាប្រធានគណះកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម (VOV)

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤សីហានៅទីក្រុងហាណូយ លោក Dinh The Huynh លេខាមជ្ឈឹ
មបក្ស  និងជាប្រធានគណះកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម​ រួមជាមួយក្រុមការងារ នៃការិ យាល័យនយោបាយ បានដំណើការត្រួត​ពិនិត្យការអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត  នៃសន្និបាត មជ្ឈឹម លើកទី៤ (នីតិកាលទី១១) ស្ដីពី÷​បញ្ហាចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងការកសាងបក្ស នា
បច្ចុប្បន្ន  និងសារាចរ​ លេខ០៣ របស់ការិយាល័យនយោបាយ អំពីការបន្ត ជំរុញខ្លាំង ចលនា÷ រៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសិលធម៌ លោកប្រធានហូជីមិញ នៅក្រសួងវប្បធម៌ 
កីឡានិងទេសចរណ៍។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោក Dinh The Huynh បាន​អោយ​ដឹងថា÷

          “ អនុវត្តន៍តាមការផ្តួចផ្តើមគំនិតរបស់មជ្ឈឹម ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣នេះការិយាល័យនយោ
បាយ ​​ នឹងរៀបចំក្រុមការងារនានា ទៅត្រួតពិនិត្យនៅគណះកម្មាធិ​ការបក្សខេត្ត  គណះ
កម្មា ធិការបក្សទីរួមខេត្ត និងគណះកម្មាធិការបក្សចំណុះមជ្ឈឹម …ជាដើម។ តាមនោះ  ស្ដាប់បណ្ដាសមមិត្តផ្តល់មតិ សំណូមពរ ចំពោះការិយាល័យនយោបាយ គណះលេខា
ធិការ ដំណោះស្រាយអនុវត្តសេចក្ដី​សម្រេចចិត្តនៃសន្និបាតមជ្ឈឹម  លើកទី៤ និងសារាចរ លេខ០៣ របស់​ការិយាល័យនយោបាយ ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពជាក់ស្ដែង រួមចំ
ណែក​កសាងបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម​​រឹងមាំ ខ្លាំងមាំមួន ​ពង្រឹងទំនុកទុកចិត្តចំពោះប្រ
ជាជន  ដើម្បីបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាមអនុវត្តការ​កសាងនិងការពារមាតុ ប្រទេស ប្រកបដោយជោគជ័យ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ