ត្រៀមរៀបចំបើកសម័យប្រជុំលើកទី២០របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា។

ត្រៀមរៀបចំបើកសម័យប្រជុំលើកទី២០របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា។ - ảnh 1
សម័យប្រជុំលើកទី២០គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១២
ដល់២២សីហា។ (nguyentandung.org.vn)        VOV-សម័យប្រជុំលើកទី២០គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម
​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១២ដល់២២សីហា។​តាមគំរោងនៅសម័យប្រជុំលើក
នេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងផ្ដល់មតិចំពោះគំរោងច្បាប់ចំនួន៦រួម
មាន គំរោងច្បាប់ឆ្លងដែនស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសនៅវៀតណាម គំរោងច្បាប់
ធ្វើ​វិសោធនកម្មបំពេញបន្ថែមលើមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ចរាចរផ្លូវទឹកក្នុង
ប្រទេសជាដើម។ នៅសម័យប្រជុំលើកទិ២០នេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋ
សភានឹង​ផ្ដល់​មតិ​ទៅលើពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២​អនុវត្តការ
សួរដេញដោល​និង​ឆ្លើយសំណួរដេញដោល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ