ត្រៀមរៀបចំយ៉ាងល្អកម្មវិធីសម្រាប់ជនក្រីក្រឆ្នាំ២០១៩

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២១ខែសីហា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀត ណាមបានជួបធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្ត ន៍ការចលនាប្រមូលមូលនិធិ “ដើម្បីជនក្រីក្រ” កម្មវិធីសុខុ មាលភាពសង្គមនិងការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ “រួមដៃដើម្បីជនក្រីក្រ" ឆ្នាំ២០១៨ ។

ត្រៀមរៀបចំយ៉ាងល្អកម្មវិធីសម្រាប់ជនក្រីក្រឆ្នាំ២០១៩ - ảnh 1ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំ (រូបថតៈ VOV)

អញ្ជើញថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Vuong Dinh Hue ប្រធាន គណៈចង្អុលការនៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិបានស្នើសុំឱ្យក្រសួង ស្ថាប័ននានារួមសហ ការជាមួយគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យបានល្អនិងប្រកបដោយជោគជ័យនូវកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ “ប្រទេសជាតិទាំងមូលរួមដៃដើម្បីជនក្រីក្រ" ដែលនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១៧តុលាខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ