ត្រូវគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ដើម្បីឯកភាពនិងស្ថិរភាពនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី៣១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧ ឆ្លើយតបនឹងសំនួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានអំពីការវិវត្តន៍ថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់ Catalonia លោកស្រី Le Thi Thu Hang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានថ្លែងថា "នេះគឺជាការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ 
ត្រូវគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ដើម្បីឯកភាពនិងស្ថិរភាពនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ - ảnh 1លោកស្រី Le Thi Thu Hang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម 

នាថ្ងៃទី៣១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧ ឆ្លើយតបនឹងសំនួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានអំពីការវិវត្តន៍ថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់ Catalonia លោកស្រី Le Thi Thu Hang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានថ្លែងថា "នេះគឺជាការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ ហើយគួរតែដោះស្រាយដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ ដើម្បីឯកភាពនិងស្ថិរភាពនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ