ត្រូវមានគោលនយោបាយលោតផ្លោះសមស្របជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នរដ្ឋបាល-សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦កញ្ញានៅទីក្រុង Nha Trang ( ខេត្ត Khanh Hoa) អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Uong Chu Luu បានអញ្ជើញជាអធិបតកិច្ចសន្និសីទទទួលមតិ 
ត្រូវមានគោលនយោបាយលោតផ្លោះសមស្របជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នរដ្ឋបាល-សេដ្ឋកិច្ចពិសេស - ảnh 1សន្និសីទទទួលមតិ និងជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតស្ដីអំពី គំរោងច្បាប់ ស្ថាប័នរដ្ឋបាល-សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦កញ្ញានៅទីក្រុង Nha Trang ( ខេត្ត Khanh Hoa) អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Uong Chu Luu បានអញ្ជើញជាអធិបតកិច្ចសន្និសីទទទួលមតិ និងជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតស្ដីអំពី គំរោងច្បាប់ ស្ថាប័នរដ្ឋបាល-សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ  លោក Uong Chu Luu បានអោយដឹងថា៖

“ វិសាលភាពនៃយន្តការគោលនយោបាយជាក់ស្ដែងដែលអាចនិយាយថាជាយន្ដការគោលនយោបាយពិសេសដើម្បីបង្កើតជំហានលោតផ្លោះ បង្កើតកម្លាំងចលរសម្រាប់ការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ច-រដ្ឋបាលពិសេស។ តើយន្ដការអ្វីខ្លះ? តើតំបន់ណា? ហើយត្រូវធានាគោលការណ៍អ្វី ដើម្បីធានាឱ្យប្រាកដថាវាមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ប៉ុន្តែថាតើវាអាចប្រសើរជាងច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើប្រៀបធៀបជាមួយការអនុវត្តអន្ដរជាតិ? ដើម្បីអាចបង្កើតការទាក់ទាញ, ការប្រកួតប្រជែង ដើម្បីអភិវឌ្ឍ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ