តុលាការព្រហ្មទ័ណ្ឌអេហ្ស៊ីបចេញសាលក្រមដាក់គុកអស់មួយជីវិតចំពោះ ប្រធានស្មារតីរបស់ចលនាភាតរៈឥស្លាម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៨ ឧសភា តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអេហ្ស៊ីបមួយបានចេញ សាលក្រមដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះប្រធានស្មារតីកំពូលរបស់ចលនា ភាតរៈឥស្លាម (MB) លោក Mohamed Badie ពីបទសម្លាប់មនុស្សនិងអនុវត្ត បណ្ដាការវាយប្រហារអំពើហឹង្សា។ 
តុលាការព្រហ្មទ័ណ្ឌអេហ្ស៊ីបចេញសាលក្រមដាក់គុកអស់មួយជីវិតចំពោះ ប្រធានស្មារតីរបស់ចលនាភាតរៈឥស្លាម  - ảnh 1 តុលាការព្រហ្មទ័ណ្ឌអេហ្ស៊ីបចេញសាលក្រមដាក់គុកអស់មួយជីវិតចំពោះ ប្រធានស្មារតីរបស់ចលនាភាតរៈឥស្លាម 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៨ ឧសភា តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអេហ្ស៊ីបមួយបានចេញ សាលក្រមដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះប្រធានស្មារតីកំពូលរបស់ចលនា ភាតរៈឥស្លាម (MB) លោក Mohamed Badie ពីបទសម្លាប់មនុស្សនិងអនុវត្ត បណ្ដាការវាយប្រហារអំពើហឹង្សា។ ក្នុងអងជុំនំជុំរះឡើងវិញ តុលាការពោលខាង លើបានសម្រាលទោសប្រហារជីវិតមុននេះចំពោះលោក Mohamed Badie រួម ជាមួយមុខសញ្ញាសំខាន់ចំនួន ៥ នាក់ទៀតរបស់ MB បន្ទាប់ពីយល់ព្រមតាមការ ប្តឹងជំទាស់របស់មុខសញ្ញាទាំងនេះ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ