តំលៃបង្កងនៅអាមេរិកបានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតពីមុនមក

តំលៃបង្កងនៅអាមេរិកបានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតពីមុនមក - ảnh 1
តំលៃបង្កងនៅទីផ្សារអាមេរិកបានកើងឡើង ១៣ដុល្លារអាមេរិក/១គីឡូក្រាម(TTXVN)

(VOV)_ប្រភពផ្គត់ផ្គង់កំពុងខ្វះដែលបានជំរុញតំលៃបង្កងនៅអាមេរិកកើងឡើងខ្ពស់
បំ ផុតពីមុនមក។ នាបច្ចុប្បន្ន តំលៃបង្កងនៅទីផ្សារនេះបានកើងឡើង ១៣ដុល្លារ
អាមេរិក/១គីឡូក្រាម កើន៥៦% បើប្រៀងនឹងតំលៃ​នាឆ្នាំ២០១២។ តាមរបាយការណ៍
របស់ Rabobank ជាធនាគារ១ ក្នុង​ចំណោមធនាគារជួរមុខលើពិភពលោក  អំពីបណ្ដា សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ផ្នែកកសិកម្ម និងម្ហូបអាហារថា÷ មូលហេតុដែលធ្វើអោយ
តំលៃបង្កងកើនឡើងខ្ពស់ដូច្នេះ គឺដោយសារ នាថ្ងៃទី​១២ សីហា ក្រសួងពាណិជ្ជ
កម្ម​អាមេរិក (DOC) ប្រកាសកំរិតហូតពន្ធប្រឆាំងការគាំពារ ពី១% ឡើង៥០% ​ចំពោះ
ប្រទេសចំនួន៥គឺ÷​វៀតណាម ចិន ឥណ្ឌា ម៉ាឡេស៊ី និង Ecuador (អេក្វាទ័រ)៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ