ថៃកំណត់គោលដៅក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលជលផលអាស៊ាននាឆ្នាំ២០១៥

ថៃកំណត់គោលដៅក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលជលផលអាស៊ាននាឆ្នាំ២០១៥ - ảnh 1
រូបថតៈ Hà Linh/Vietnam+


(VOVworld)-រដ្ឋាភិបាលថៃទើបនឹងប្រកាសផែនការអភិវឌ្ឍន៌ខ្លំាងផ្នែកនេសាទ ត្រី និងនាំចេញជលផលដោយគោលដៅនឹងនាំប្រទេសនេះក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌល

ជលផលអាស៊ាននាឆ្នាំ២០១៥។ អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មនិងសហ​ករណ៌ថៃ
Siriwat Kajornprasart ឲ្យដឹងថា ផែនការនេះ ត្រូវបានកសាងដោយ ផ្អែកលើការ
ស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្រ្ត ក្នុងនោះប្រមូលផ្តុំជម្រុញរាល់វិធានការគ្រប់ គ្រងគុណភាព
ពីការចិញ្ចឹម កែច្នៃ រហូតដល់ការនាំចេញដើម្បីបំពេញយ៉ាងល្អរាល់តំរូវការ

របស់អ្នកនាំចូល ក៏ដូចជាបណ្តាស្តងដាអន្តរជាតិ តាមនោះ​បង្កើនការប្រគួតប្រជែង
របស់បណ្តាផលិតផលក៏ដូចជារបរនេសាទត្រីនេះដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ