ថ្ងៃធ្វើការទី៤នៃសន្និសីទលើកទី៥គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស

(VOVWORLD) - សន្និសីទលើកទី៥គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនីតិកាលពី១២បន្តថ្ងៃធ្វើការទី៤នាថ្ងៃទី៨ ឧសភា។

  (VOVworld) - សន្និសីទលើកទី៥គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនីតិកាលពី១២បន្តថ្ងៃធ្វើការទី៤នាថ្ងៃទី៨ ឧសភា។នាព្រឹកថ្ងៃនេះ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សពិភាក្សាអំពីគំរោងការណ៍រៀបចំ ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនិងលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពរបស់សហគ្រាសរដ្ឋ។

នារសៀលថ្ងៃដដែល គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សពិភាក្សាអំពីគំរោងការណ៍បូកសរុបការងារ១៥ឆ្នាំនៃការអនុវត្តសេចក្ដីសំរេចចិត្តមជ្ឈឹម៥នីតិកាលទី៩ស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរយន្តការ គោលនយោបាយ លើកទឹកចិត្តនិងបង្កលក្ខណៈអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឯកជន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ