ថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន ៨០ រូបចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាហ្វ្រិក- EU នៅទីក្រុង Abidjan

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៩ វិច្ឆិកា នៅរដ្ឋធានី Abidjan ប្រទេស Cote d’Ivoire ថ្នាក់ដឹកនាំ បណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកជាង ៨០ រូបនិងសហភាពអឺរ៉ុប  (EU) បានចូលរួមសន្និសីទកំពូល អាហ្វ្រិក-EU សំដៅពិភាក្សាអំពីបញ្ហាការងារធ្វើស្ថិរភាពចំនួនប្រជាជនដែលកំពុងកើនឡើង យ៉ាងខ្លាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក ហើយបង្កើតឡើង «ផែនការ Marshall ថ្មីមួយ»។ 
ថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន ៨០ រូបចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាហ្វ្រិក- EU នៅទីក្រុង Abidjan  - ảnh 1 ថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន ៨០ រូបចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាហ្វ្រិក- EU នៅទីក្រុង Abidjan 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៩ វិច្ឆិកា នៅរដ្ឋធានី Abidjan ប្រទេស Cote d’Ivoire ថ្នាក់ដឹកនាំ បណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកជាង ៨០ រូបនិងសហភាពអឺរ៉ុប  (EU) បានចូលរួមសន្និសីទកំពូល អាហ្វ្រិក-EU សំដៅពិភាក្សាអំពីបញ្ហាការងារធ្វើស្ថិរភាពចំនួនប្រជាជនដែលកំពុងកើនឡើង យ៉ាងខ្លាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក ហើយបង្កើតឡើង «ផែនការ Marshall ថ្មីមួយ»។ សន្និសីទអូស បន្លាយក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃនេះពិភាក្សាអំពីបណ្ដាបញ្ហាចាំបាច់ដែលអាហ្វ្រិកនិង EU កំពុង ប្រឈមមុខ រួមមានការងារធ្វើសំរាប់យុវជន អន្តោប្រវេសន៍ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងយុទ្ធសាស្ត្ររួមសំរាប់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុប (JAES)។ បណ្ដាអង្គសន្និសីទក៏ បានផ្តោតសំខាន់ទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គការដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស (IS)៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ