ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី២រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤

ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី២រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤ - ảnh 1
លោក Tran Quoc Vuong ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈឹមនិងក្រុមការងារនៅក្នុងសន្និសីទ

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២៤វិច្ឆិកា លោក Tran Quoc Vuong ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួត
 ពិនិត្យមជ្ឈឹមបានរួមជាមួយសមាជិកសភាមណ្ឌល Yen Bai ជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នក
 បោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Yen Bai (ភាគខាងជើងវៀតណាម) បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី២
រដ្ឋ សភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤។​នៅទីនេះ លោក Tran Quoc Vuong បានធ្វើការ
ឆ្លើយ សំណួររបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនីមួយៗនៅខេត្ត Yen Bai។ ស្តីពីចំណុចថ្មីក្នុង
កិច្ចប្រជុំ លើកទី២ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤នេះ លោក Tran Quoc Vuong បានឲ្យដឹង
ថា រដ្ឋ សភាកាន់តែមានការផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្រើននិងមានប្រជាធិបតេយ្យ។

        ក៏នៅថ្ងៃដដែល លោក Dinh La Thang លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សនិងជាប្រធាន
 ក្រុមសមាជិកសភាមណ្ឌលទីក្រុងហូជីមិញបានរួមជាមួយសមាជិកសភាទីក្រុងហូជី​
មិញក៏បានជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅស្រុក Cu Chi និង Hoc Mon ផងដែរ។
 ទទួលយកមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោត លោក Dinh La Thang បានឲ្យដឹងថា ប្រសិនបើ
សំណើររបស់អ្នកបោះឆ្នោតស្ថិតក្រោមឧិវាត របស់ទីក្រុង គណៈកម្មាធិការប្រជាជន
ទីក្រុង ហូជីមិញនឹងបញ្ជាណែនាំឲ្យស្ថាប័ននានាសហការជាមួយតំបន់ដោះស្រាយ
បញ្ហាជូន ប្រជាជនយ៉ាងឆាប់បំផុត។​ចំពោះបញ្ហាក្រោមឧិវាតមជ្ឈឹម ទីក្រុងនឹងដាក់
សំណើរ ដើម្បីមានទិសដៅដោះស្រាយផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ