ថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកអបអរសាទរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ី

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១១ ឧសភា ថ្នាកដឹកនាំជាច្រើនលើពិភពលោកបានផ្ញើរសារទូរ លេខាអបអរសាទរដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ី លោក Mahathir Mohamad ហើយសម្តែងគោលបំណងចង់សហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាល ថ្មីរបស់លោក។ 
ថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកអបអរសាទរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ី  - ảnh 1 ថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកអបអរសាទរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ី 

នាថ្ងៃទី ១១ ឧសភា ថ្នាកដឹកនាំជាច្រើនលើពិភពលោកបានផ្ញើរសារទូរ លេខាអបអរសាទរដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ី លោក Mahathir Mohamad ហើយសម្តែងគោលបំណងចង់សហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាល ថ្មីរបស់លោក។ អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. លោក Antonio Guterres បានអបអរសាទរនាយករដ្ឋមន្ត្រី  Mahathir Mohamad  ដោយការបោះឆ្នោតជោគ ជ័យមួយ។ អ.ស.ប. មានគោលបំណងនឹងសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយម៉ាឡេស៊ីក្នុងបញ្ហានានាដោយមានផលប្រយោជន៍រួម។ នាថ្ងៃដដែល នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លោក Li Kieqang និងសមភាគីឥណ្ឌា លោក Neranda Modi ក៏បានផ្ញើរសារទូរលេខាអបអរសាទរដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ី លោក Mahathir Mohamad ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ