ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជូនពរប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិក

(VOVworld)-ក្នុងឱកាសដែលលោក Donald Trump និង លោក Mike Pence ទទួល
 ដំណែងប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកនោះ នាថ្ងៃទី២១មករា
ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អនុប្រ
ធានរដ្ឋលោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ លោក
Truong Hoa Binh បានផ្ញើសារទូរលេខអំណរសាទរចំពោះប្រធានាធិបតីទី៤៥ និង
អនុប្រធានាធិបតីទី៤៨របស់អាមេរិកផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ