ថ្នាក់ដឹកនាំ Kim Jong Un បញ្ជាណែនាំធ្វើសមយុទ្ធធំ

ថ្នាក់ដឹកនាំ Kim Jong Un បញ្ជាណែនាំធ្វើសមយុទ្ធធំ - ảnh 1
ថ្នាក់ដឹកនាំ Kim Jong Un បញ្ជាណែនាំធ្វើសមយុទ្ធធំ

(VOV)_​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៍មាននៃ​សាធារណៈរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យប្រជា​មា​និត​
កូរ៉េ (KCNA) នាថ្ងៃទី២៣ វិច្ឆិកា បានអោយដឹងថា៖ ថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃប្រទេសនេះ ​លោក
 Kim Jong Un បានរៀបចំ និងបញ្ជាណែនាំការធ្វើ​សមយុទ្ធធំ១។ លោក Kim Jong
Un បានបញ្ជាណែនាំអង្គភាព​​ទាំង​មូលត្រូវ​ធ្វើសមយុទ្ធ ក្នុងលក្ខណះទុកដូចជា​មាន
សង្គ្រាម១ និងគ្រប់កងកម្លាំង​ត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចប្រយុទ្ធ ក្នុងគ្រប់កាលៈទេសះ។ 
លោក Kim Jong Un បាននាំចេញបណ្ដាភារកិច្ចចំពោះមុខ និងបណ្ដាចំណុចកង្វះ
ខាតនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធ។ ថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះ បានចាត់ទុកថា៖ ការធ្វើសមយុទ្ធ
នេះគឺចាំបាច់ និងត្រូវអនុវត្តជាប្រចាំដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ