ថៃមានប្រធានសភាជាន់ទាបថ្មី

(VOVWORLD) -  នាថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា ដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន ២៥៨ និងសម្លេងប្រឆាំងចំនួន ២៣៥ សភាជាន់ទាបថៃបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខជននៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ លោក Chuan Leekpai ធ្វើជាប្រធានសភាជាន់ទាប។ 
ថៃមានប្រធានសភាជាន់ទាបថ្មី - ảnh 1 ថៃមានប្រធានសភាជាន់ទាបថ្មី (VOV)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា ដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន ២៥៨ និងសម្លេងប្រឆាំងចំនួន ២៣៥ សភាជាន់ទាបថៃបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខជននៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ លោក Chuan Leekpai ធ្វើជាប្រធានសភាជាន់ទាប។ ដោយមានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះ លោក Chuan Leekpai បានឈ្នះ លើបេក្ខជននៃគណៈបក្សដើម្បីប្រទេសថៃ លោក Sompong Amornvivat៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ