ទីកន្លែងនិងពេលវេលាសន្និសីទកំពូលអាមេរិក- ស.ប.ប.ក. នឹងត្រូវបានប្រកាស

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១ ឧសភា ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump បាន ប្រកាសថា៖ ទីកន្លែងនិងពេលវេលាសំរាប់រៀបចំសន្និសីទកំពូលអាមេរិក- ស.ប.ប.ក.  នឹងត្រូវបានប្រកាសយ៉ាងឆាប់ៗក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាថ្ងៃខាងមុខ។ 
ទីកន្លែងនិងពេលវេលាសន្និសីទកំពូលអាមេរិក- ស.ប.ប.ក. នឹងត្រូវបានប្រកាស - ảnh 1 ទីកន្លែងនិងពេលវេលាសន្និសីទកំពូលអាមេរិក- ស.ប.ប.ក. នឹងត្រូវបានប្រកាស

នាថ្ងៃទី ១ ឧសភា ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump បាន ប្រកាសថា៖ ទីកន្លែងនិងពេលវេលាសំរាប់រៀបចំសន្និសីទកំពូលអាមេរិក- ស.ប.ប.ក.  នឹងត្រូវបានប្រកាសយ៉ាងឆាប់ៗក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាថ្ងៃខាងមុខ។ ម្ចាស់សេតវិមាន បានឲ្យដឹងថា៖ លោកនឹងជួបចរចាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ប.ប.ក. លោក Kim Jong-un ក្នុងរយៈពេល ៣ ដល់ ៤ សប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាអំពីការលុប បំបាត់នុយក្លេអ៊ែរលើឧបទ្វីបកូរ៉េ។ នាបច្ចុប្បន្ន ភាគីទាំងពីរកំពុងពិចារណាទីកន្លែ ចំនួន ២ ដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំកំពូលគឺភូមិឈប់បាញ់ Panmunjom ឬ សឹង្ហបុរី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ