ទីក្រុងមួយទៀតរបស់អាមេរិកមានការតភ្ជាប់ខាងអាកាសចរណ៍ជាមួយគុយបា

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី៥ មករា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អាមេរិក Alaska Airlines
 បានរៀបចំជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មលើកដំបូងទៅកាន់គុយបា ហើយក៏ដូចជា
ជើងហោះហើរដំបូងដែលតភ្ជាប់ទីក្រុង Los Angeles ជាមួយនឹងទីក្រុង La Habana
ផងដែរ។ជើងហោះហើរដំបូងនេះបានដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើចំនួន១៥០ នាក់ ក្នុងនោះ
មានភ្ញៀវកិត្តិយសចំនួន៥០នាក់ដែលជាអ្នកនយោបាយ អាជីវករ កីឡាករ និង
សិល្បៈករដែលយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍នៃទំនាក់ទំនង ទ្វេភាគីអាមេរិក-
គុយបា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ