ទីក្រុងហូជីមិញខំប្រឹងប្រែងទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង ៦ លាននាក់

(VOVWORLD) - ក្នុងរយៈពេល ៨ ខែកន្លងទៅ ទីក្រុងហូជីមិញ ភាគខាងត្បូង វៀតណាមទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ៣ លាន ៧ សែននាក់ កើនឡើង ១៦% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំទៅវិញ។ 
ទីក្រុងហូជីមិញខំប្រឹងប្រែងទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង ៦ លាននាក់ - ảnh 1 ទីក្រុងហូជីមិញខំប្រឹងប្រែងទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង ៦ លាននាក់

(VOVworld) – ក្នុងរយៈពេល ៨ ខែកន្លងទៅ ទីក្រុងហូជីមិញ ភាគខាងត្បូង វៀតណាមទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ៣ លាន ៧ សែននាក់ កើនឡើង ១៦% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំទៅវិញ។ នាខែសីហាឆ្នាំ ២០១៧ បរិមាណ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកទស្សនានៅទីក្រុងហូជីមិញទទួលបាន ៤៧០ សែននាក់ កើន ១៥% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០១៦។ ដើម្បីទទួល បានគោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ៦ លាននាក់នាឆ្នាំ ២០១៧ មេះ ទីក្រុងហូជីមិញកំពុងអនុវត្តវិធានការជាច្រើន ដូចជា៖ លើកកំពស់គុណភាព និងរៀបចំថែមទៀតទួរទេសចរណ៍លើទន្លេ ដម្លើងនាវាទេសចរណ៍ថ្មីចំនួន ៨ គ្រឿង រក្សាសកម្មភាពសិល្បៈកំសាន្តលើវិថីដើរថ្មើជើង Bui Vien និងវិថី Nguyen Hue នាចុងសប្តាហ៍ ព្រមទាំង បណ្ដាសារមន្ទីប្រវត្តិសាស្ត្ររៀបចំឡើងវិញវេលា ទស្សនាឲ្យសមស្របនឹងទស្សនិកជនផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ