ទីក្រុងហូជីមិញជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិមិត្តភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេស

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ៧ មិថុនា នៅទីក្រុងហូជីមិញ លោក Nguyen Thien Nhanលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមីញបានអញ្ជើញទទួលនិងជួបធ្វើការជាមួយប្រធានគណប្រតិភូស្ថាប័នតំណាងការទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឯបរទេសអាណត្តិ ២០១៧ - ២០២០។ 
ទីក្រុងហូជីមិញជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិមិត្តភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេស - ảnh 1ទីក្រុងហូជីមិញជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិមិត្តភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេស 

នាថ្ងៃទី ៧ មិថុនា នៅទីក្រុងហូជីមិញ លោក Nguyen Thien Nhanលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមីញបានអញ្ជើញទទួលនិងជួបធ្វើការជាមួយប្រធានគណប្រតិភូស្ថាប័នតំណាងការទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឯបរទេសអាណត្តិ ២០១៧ - ២០២០។ សមាសភាពចូលរួមជំនួបធ្វើការនេះមាន ឯកអគ្គរដ្ឋទូត អគ្គកុងស៊ុល ប្រធានតំណងស្ថាប័នការទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឯបរទេសជិត ៦០ នាក់។ នៅទីនេះ បណ្ដាអង្គប្រជុំសុទ្ធសម្ដែងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីសហប្រតិបត្តិការ រៀបចំឡើងសកម្មភាពទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួមួយទីក្រុងហូជីមិញ ជាពិសេសលើវិស័យ៖ វិនិយោគ ផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ជាដើម។ រីឯខ្លួនវិញ ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងមានបំណងថា នារយៈពេលខាងមុខ បណ្ដាស្ថាប័នការទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឯបរទេសបន្តរៀបចំសកម្មភាពទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដើម្បីបំរើការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និងជួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ