ទីក្រុងហូជីមិញនិងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី៩ខែកញ្ញា លេខាធិការរង គណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញ លោក Tat Thanh Cang បានជួបសន្ទនាជាមួយលោក Wáng 'ān chuán លេខាធិការ គណៈកម្មាធិការចាត់តាំង នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិន ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅទីក្រុង។ នៅទីនេះ លោក Tat Thanh Cang
ទីក្រុងហូជីមិញនិងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ - ảnh 1ទីក្រុងហូជីមិញនិងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 

នាថ្ងៃទី៩ខែកញ្ញា លេខាធិការរង គណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញ លោក Tat Thanh Cang បានជួបសន្ទនាជាមួយលោក Wáng 'ān chuán លេខាធិការ គណៈកម្មាធិការចាត់តាំង នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិន ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅទីក្រុង។ នៅទីនេះ លោក Tat Thanh Cang បានសម្ដែងនូវគោលបំណងបង្កើនសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងហូជីមិញ និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិន ក្នុងការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ ពិគ្រោះយោបល់ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការងារដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទប់ទល់ើនឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ…លៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ