ទីក្រុងហូជីមិញនិង ADB សហប្រតិបត្តិការធានាដំណើការអនុវត្តគំរោងការណ៍គមនាគមន៍និងផ្គត់ផ្គងទឹក

ទីក្រុងហូជីមិញនិង ADB សហប្រតិបត្តិការធានាដំណើការអនុវត្តគំរោងការណ៍គមនាគមន៍និងផ្គត់ផ្គងទឹក - ảnh 1
ទីក្រុងហូជីមិញនិង ADB សហប្រតិបត្តិការធានាដំណើការអនុវត្តគំរោងការណ៍គមនាគមន៍និងផ្គត់ផ្គងទឹក

          (VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី៣វិច្ឆិកា លោក Le Van Khoa អនុប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ
ប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានមានជំនួបសន្ទនាជាមួយលោក​ Stephen Groff អនុប្រ
ធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ អាស៊ីខាងកើត
 និងប៉ាស៊ីហ្វីក បានពិភាក្សាអំពីដំណើការអនុវត្តគំរោង​ការណ៍នានាក្នុងវិស័យគមនា
គមន៍ និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក នៅទីក្រុង ដែលបានកសាងដោយប្រភពទុនឧបត្ថម្ភរបស់ 
ADB។ លោក Le Van Khoa បានវាយតំលៃខ្ពស់​ចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភពី ADB ក្នុងការ
អនុវត្តគំរោងការណ៍នានា ​នៅទីក្រុង ​និងស្នើថា៖​ នាពេលខាងមុខនេះ ADBនិងទី
ក្រុងហូជីមិញបង្កើន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិ​ការថែមទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ