ទីក្រុងហាណូយឆ្ពោះទៅទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលី

ទីក្រុងហាណូយឆ្ពោះទៅទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលី - ảnh 1
​សកម្មភាពឆ្ពោះទៅទិវាយុទ្ធជនពិកា​យុទ្ធជនពលី​ទី​២៧​កក្តដា(រូបថត៖Internet)
ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៏លើកទី​៦៥ ទិវាយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនពលី
 ​(​​ទី​២៧​កក្តដា​១៩៤៧-ទី​២៧កក្តដា​២០១២)​     គណះកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង
 ហាណូយ​រួមជាមួយបណ្តាផ្នែកស្ថាប័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់​នឹងរៀបចំទៅសាកសួរ សុខ
ទុក្ខនឹងជួនអំណោយឲ្យគ្រួសារយុទ្ធជនពិការ​ យុទ្ធជនពលី​គ្រួសារមាន គុណ
បំណាចចំពោះបដិវត្តន៏​​អង្គភាពព្យាបាលរោគនឹងបំប៉ន់សុខភាពយុទ្ធជន ពិការ នឹងបណ្តាមូលដ្ឋានផលិតអាជីវកម្មរបស់យុទ្ធជនពិការ។ទីក្រុងនឹងជួន អំណោយ
មានតំលៃជាប្រាក់ស្មើនឹង 500,000​ដុងក្នុង១ចំណែកចំពោះបណ្តា វីរះអ្នកម្តាយវៀត
ណាម​យុទ្ធជនពិការយុទ្ធជនជំងឺ​។ចំពោះគ្រួសារយុទ្ធជនពលី​យុទ្ធនពិការ​​​គំរូ​ ឬ​មាន
ស្ថានភាពរស់នៅលំបាក​ចំនួន​៥៦​គ្រួ ក៏នឹងត្រូវបានជូន អំណោយ​មានតំលៃជា
ប្រាក់ស្មើនឹង​1,100,000​ដុងក្នុង១ចំណែកដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ