ទីក្រុងហាណូយដាក់គោលដៅទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួន២៣លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៧

12 មករា 2017 - 15:25:51

(VOVworld)- ទីក្រុងហាណូយដាក់គោលដៅទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួន២៣
លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ គោលដៅនេះត្រូវបាននាំចេញនៅក្នុងសន្និសីទអនុវត្ត
 ភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧នារសៀលថ្ងៃទី
១១ ខែមករា។ ដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យគោលដៅនេះ ផ្នែកទេសចរ
ណ៍របស់ ទីក្រុងហាណូយ គប្បីជម្រុញខ្លាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ
ទេសចរណ៍ ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។ ស្តីពីបញ្ហាផ្សព្វផ្សាយនិងពន្លឿនទេសចរណ៍
លោក Tran Duc Hai នាយករងមន្ទីរទេសចរណ៍ហាណូយបានឲ្យដឹងថា៖

        “ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរទេសចរណ៍ហាណូយបន្តកសាងផែនការឃោសនា ផ្សព្វ​
ផ្សាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។ ទន្ទឹម
 ជាមួយគ្នានោះ រៀបចំសកម្មភាពពន្លឿនទេសចរណ៍ ចូលរួមផ្សារណាត់ទេសចរណ៍
អន្តរជាតិនានា។​ជាពិសេស វិនិយោគលើមូលដ្ឋានសំភារៈ កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
 ព្រមៗគ្នា សំដៅជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្មទេសចរណ៍”៕

ស័យជាពិសេសគឺវិស័យកសិផល ចំណីអាហារ  សំភារៈសំណង់និងស្បែកជើង
ជាដើម៕

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

មកដល់តំបន់នេះ លោកអ្នកនឹងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក ភាព​ដ៏អស្ចារ្សនៃ​ស្ថាប័ត្យកម្មរបស់មនុស្សនិងធម្មជាតិ ។ មកដល់វត្ត Huong ភ្ញៀវអាចទៅតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវ គោក ​ហើយ​កំពង់ដ Yen ជាទីចាប់ផ្តើមដំណើរ។ ចាប់ ពីកំពង់​ Yen ភ្ញៀវដើរឆ្លងកាត់​ព្រៃ​ Mo និងសម្របខ្លួនចូលក្នុងព្រៃភ្នំ រូងភ្នំ និងវត្តអារាមនានា។

អានបន្ថែម