ទណ្ឌិតចំនួនជាង១៥ពាន់នាក់នឹងបានលើកលែងទោសក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិឆ្នាំ២០១៣

ទណ្ឌិតចំនួនជាង១៥ពាន់នាក់នឹងបានលើកលែងទោសក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិឆ្នាំ២០១៣ - ảnh 1
ទណ្ឌិតចំនួនជាង១៥ពាន់នាក់នឹងបានលើកលែងទោសក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិឆ្នាំ២០១៣
(radiovietnam.vn )

  (VOV)_ក្រុមប្រឹក្សារលើកលែងទោសឆ្នាំ២០១៣ កំពុងរៀបចំការពិនិត្យមើលសំ
ណុំឯកសារ នៃបណ្ដាទណ្ឌិត ដែលបានស្នើលើកលែងទោសក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ តាមគំរោង នឹងមានទណ្ឌិតចំនួន ១៥ បាន់នាក់ទទួលបានគោល​នយោបាយ​សណ្ដោះប្រណី ក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិវៀតណាម (ទី២ កញ្ញាឆ្នាំ២០១៣)។ ឧត្តម
សេនីយ៍ទោ Cao Ngoc Oanh អគ្គនាយក អគ្គស្នងការ​ប៉ូលីស​ប្រតិបត្តិការ ព្រហ្មទណ្ឌ ​និងជួយឧបត្ថម្ភយុត្តិធម៌ និងជាអនុប្រធានគណះ​កម្មាធិការបញ្ជាណែនាំការងារ​លើកលែងទោស ក្រសួងនគរបាលវៀតណាមឆ្នាំ ២០១៣ បានអោយដឹងថា÷

          “គិតរហូតមកដល់ពេលនេះ យើងខ្ញុំបានមានបញ្ជីរាយនាមទណ្ឌិត​ចំនួន​​១៥ពាន់ នាក់ដែលមានលក្ខណះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលើកលែងទោសតាមការកំណត់​របស់ច្បាប់។ ទោះបីជា បទដ្ឋានដើម្បីពិនិត្យមើលលើកលែងទោសក្នុងឆ្នាំនេះគឺម៉ត់ចត់និងតឹងរឹង
ណាស់ ប៉ុន្តែបរិមាណទណ្ឌិតត្រូវបានលើកលែង​ទោសគឺច្រើនណាស់។ ភារកិច្ចរបស់ ផ្នែកនគរបាលគឺបន្តត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រង់រាល់ព័ត៍មានអំពិការងារលើកលែងទោស
ឆ្នាំនេះ ដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហានៅខុសឆ្គង់ មិនទាន់បំពេញបានតម្រូវការអំពីខាង
ផ្លូវច្បាប់ …។ល៕ ”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ