ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ជប៉ុន អភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យនិងប្រសិទ្ធិភាព

ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ជប៉ុន អភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យនិងប្រសិទ្ធិភាព - ảnh 1
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅជប៉ុន លោក Nguyen Quoc Cuong

(VOV)_​ក្នុងឱកាសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shinzo Abe មកបំពេញ​ទស្សន
កិច្ចនៅវៀតណាម នាថ្ងៃទី១៥ មករា អ្នកយកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀត
ណាម បានមានបទសម្ភាសន៍ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅជប៉ុន លោក Nguyen
Quoc Cuong អំពីការអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជាយថា​ទស្សន៍​សហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេស
ទាំងពីរ។​ស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ Nguyen Quoc Cuong
 បានចាត់ទុកថា៖ ឆ្នាំ ២០១៦ជាឆ្នាំទំនាក់​ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងក្លា
 រឹងមាំ និងទទួលសមិទ្ធិផលសំខាន់​ជាច្រើន។

          ស្ដីអំពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមនាពេលខាងមុខរបស់ ​នាយក
រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shinzo Abe ឯកអគ្គរដ្ឋទុត បានអះអាងថា៖នេះ​ជាជំហានដើម
ដំបូង បើកចេញឆ្នាំមួយពោពេញទៅដោយយថាទស្សន៍សហប្រតិបត្តិការខ្លាំងក្លារវាង
ប្រទេសទាំងពីរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ