ទីផ្សារនាំចេញចំនួន៤ទទួលបានជាង១០០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៦របស់វៀតណាម

ទីផ្សារនាំចេញចំនួន៤ទទួលបានជាង១០០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៦របស់វៀតណាម - ảnh 1
ទីផ្សារនាំចេញចំនួន៤ទទួលបានជាង១០០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៦របស់វៀតណាម

(VOV)_តាមការស្ថិតិរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយបានអោយដឹងថា៖អាមេរិកបន្ត
ជាទីផ្សារនាំចូលទំនិញវៀតណាមច្រើនបំផុត ដោយមានតំលៃសរុបជិត៣៥ពាន់លាន
ដុល្លារអាមេរិក។ បន្តទៀតគឺទីផ្សារចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង។ ដោយមានទំហំពា
ណិជ្ជកម្មបានជាង៧៨ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ទីផ្សារទាំង៤នេះ បានរួម​ចំណែកជិត
៤៩% ទំហំពាណិជ្ជកម្មទាំងមូលរបស់វៀតណាម។

          ស្តីអំពីល្បឿនកំណើននាំចេញរបស់ទំនិញវៀតណាម កូរ៉េខាងត្បូងជា​ទីផ្សារមាន
ល្បឿនខ្ពស់បំផុត ដោយមានកំរិត២៧% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ ២០១៥  បន្តគឺចិន អាមេរិក និងជប៉ុន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ