ទីផ្សាលក់រាយរបស់វៀតណាមទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេស

ទីផ្សាលក់រាយរបស់វៀតណាមទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេស - ảnh 1
លោកPhidsanu Pongwatanaអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Berli Jucker
(រូបថតៈ nationmultimedia))


(VOVworld)-កាសែតថៃក្នុងច្បាប់ចេញថ្ងៃទី២៦សីហាពិនិត្យថា ទីផ្សារលក់រាយរបស់
វៀត ណាមកំពុងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសជាច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ក្នុង នោះមានបណ្តាក្រុមហ៊ុនរបស់ថៃនិងជប៉ុន។​ការសែត “The Nation” ឲ្យដឹងថា បណ្តា ក្រុមហ៊ុនរបស់ថៃនិងជប៉ុនបានសំឡឹងឃើញឧត្តមភាពនៅលើទីផ្សាររបស់ វៀតណាម
ហើយទីផ្សារនេះ កំពុងក្លាយទៅជាទីមកដល់គួរឲ្យទាក់ទាញចំពោះអ្នកលក់ រាយធំៗ
ក្នុងតំបន់។ អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Berli Jucker លោក Phidsanu Pongwatana អះអាង
ថា ទីផ្សាររបស់វៀតណាមត្រូវបានចាត់ទុកជាទីផ្សារមានសក្តានុភាពធំ​សម្រាប់ផ្នែក
ឧស្សាហកម្មលក់រាយ។ ក្នុងពេលនោះ Central Pattana ជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៌
មជ្ឈមណ្ឌលទំនិញនាំមុខរបស់ថៃជា ក៏កំពុងពិភាគ្សាជាមួយ​ដៃគូវៀតណាមដើម្បី
អភិវឌ្ឍន៌មជ្ឈមណ្ឌលទិញទំនិញដើមដំបូងនៅវៀត ណាម។

          កាសែតនេះពិនិត្យថែមទៀតថា នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក អត្រាកំណើននៃ បណ្តាហាងលក់ទំនិញប្រើប្រាស់ស្រូបយកពី១២ដល់១៥% ប៉ុន្តែនៅវៀតណាម

កំណើននៃតម្លៃលក់ទិញទំនិញប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទទួលបាន២៣% ជា
កម្រិតកំណើនលឿនរហ័ស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ